Oulu osa 7. Henkinen tulkitseminen III

Tämä on seitsemäs osa Oulun henkinen auttaja ja tulkitsija koulutukseen. 7. Henkinen tulkitseminen III – Kiitollisuuden ohjaaminen arkeen – ilon tuominen arkeen – astraali näkökyky – eetterinäkökykyky – korkeampi näkeminen – korkeammat tavat auttaa – autettavan henkinen ohjaaminen – henki-leikkaukset ja muut parantamisessa käytettävät välineet – Pyyteettömän Rakkauden auttaja-kollegiot ja Lue lisää…

Oulu osa 6. Henkinen tulkitseminen II

6. Henkinen tulkitseminen II – Henkisen tulkinnan harjoittelu alkaa – varvun käyttö harjoituksia ja henkistä puhdistamista – korkeampi henkinen kehitys – vihkimyspolun kuoppia ja kiviä – henkisen anatomian heijaste-alueiden kertausta – autettavan henkisten oppiläksyjen tulkitseminen ja ohjaaminen niiden selvittämiseen – vastaanottamisen merkitys henkisessä kehityksessä. Seuraa ja tykkää

Oulu osa 5. Henkinen tulkitseminen I

Tämä on viides osa Oulun henkinen auttaja ja tulkitsija koulutukseen 5. Henkinen tulkitseminen I – Henkisen tulkitsijan etiikka – eläminen mestarien tajunnassa – chakrat, niiden värit ja tulkitseminen – henkinen havainnointi – kysymisen taito – huomioitavat asiat tulkinnan aikana – henkisen tulkinnan tekeminen ja sen vaiheet. Seuraa ja tykkää

Hämeenlinna osa 3. Henkisen kehityksen esteet

3. Henkisen kehityksen esteet – Feminiininen ja maskuliininen energia auttamistyössä – fyysiset kehot ja niiden henkinen anatomia sekä ominaisuudet – erilaiset sairaudet, niiden syyt sekä hoitaminen – terveyden aakkoset – omien sairauksien tulkitseminen – riittävä henkinen ja fyysinen tasapaino – turvan eli pelon ymmärtäminen – hyviä henkisiä harjoituksia ja vinkkejä Lue lisää…