Henkinen auttaja ja tulkitsija -koulutus Hämeenlinna

HENKINEN AUTTAJA JA TULKITSIJA -KOULUTUS HÄMEENLINNA

Koulutuksen eri kursseille voit osallistua erikseen sitoutumatta koko koulutukseen!

Jos olet suorittanut jo kurssi-osion/koulutuksen, voit halutessasi osallistua uudestaan puoleen hintaan

Tahdotko tulla henkiseksi auttajaksi?

Tervetuloa mielenkiintoiselle ja avartavalle matkalle henkisen tietoisuuden maailmaan. Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut henkisellä polullasi jo pitkällä ja tahdot auttaa ja palvella, mutta sinulla ei ole vielä riittävästi välineitä siihen. Koulutuksen aikana opit näkijä Juha Korhosen tavalla tulkitsemaan ihmisen monisyistä olemusta ja auttamaan tätä tarvittavalla tavalla.

Lähetä sähköpostia jossa kerrot lyhyesti jotain itsestäsi ja henkisestä tiestäsi osoitteeseen walmarikustannus@gmail.com

Kurssille osallistumista varten, vastaa alla näkyviin seuraavin kysymyksiin. Vastauksiesi perusteella tiedämme oletko valmis ottamaan haasteen vastaan. Juha tarkistaa ja vastaa hakemukseesi.

1. Mikä on henkinen tavoitteesi?

2. Tahdotko palvella, mitä palvelu sinulle tarkoittaa?

3. Mikä on rakkauden tahto?

4. Mikä on tärkein asia maailmassa?

5. Ketä palvelet?

Koulutus on kaksiosainen :

A. Henkinen auttaja-osio

B. Henkinen tulkitsija-osio

Voit käydä A ja B osiot erikseen oman elämäsi ja tahtosi mukaan. A osion aikana opit henkisen auttamisen perusteet ja toisen B osan aikana menemme pidemmälle. Alla osiot on esitelty yksityiskohtaisemmin.

A. Henkinen auttaja -osio:

Henkinen auttaja -koulutuksessa opit välittämään parantavaa energiaa itsellesi ja muille. Koulutus kestää vuoden.

Koulutuksen aikana on tarkoitus oppia muun muassa:

– kuuntelemaan Kristus-tietoisuutta ja omia oppaitasi

– puhdistamaan karmaa

– anteeksiantamisen ja pyytämisen taitoja

– avaamaan sydämesi rakastamaan ja ottamaan vastaan rakkautta

– elämään sydämessäsi, aina

– välittämään parantavaa Kristus-energiaa ja työskentelemään kaikkiallisen Kristuksen kanssa

– puhdistamaan henkilön (tai eläimen) häntä
haittaavista energioista, jotka estävät häntä kehittymästä henkisesti
tai muuten vaivaavat häntä.

– puhdistamaan vaativia negatiivisia energioita kuten
erilaisia kirouksia, haittaavaa maasäteilyä, negatiivisia henkilöitä tai
olentoja, ajatusolentoja ja maanläheisiä vainajia.

Koulutusrunko ja kunkin moduulin keskeisimmät teemat:

Moduulien ajankohdat osa 1:

1.  29.-30.9.2018 (molempina päivinä klo 10:00-16:00)

2.  24.-25.11.2018 (molempina päivinä klo 10:00-16:00)

3.  19.-20.1.2019 (molempina päivinä klo 10:00-16:00)

4.  16.-17.3.2019 (molempina päivinä klo.10:00-16:00)

Ohjelma:

1. Miten valaistun? (29.-30.9.2018)

– Todellisen itsen löytäminen ja siihen tutustuminen

– valaistumisen aakkoset ja vihkimyspolku

– ihmisen kolme pääoppiläksyä ja niiden ymmärtäminen

– isä ja äiti kuva

– henkisen auttajan etiikka

– ihmisen henkinen evoluutio

– rakkauden auttajakollegiot ja oppaat

– kysymisen taito ja vastausten kuuntelu.

2. Henkinen työskentely (24.-25.11.2018)

– Maailmankaikkeuden eri energiat ja värähtely

– eri energioiden tunteminen, tunnistaminen, sekä mittaaminen eri tavoilla

– sairaudet ja karma

– haittaavat tekijät ja henkisen kehityksen esteet

– haittaavien tekijöiden tulkitseminen

– negatiiviset olennot

– kiroukset ja pahat silmät

– henkisen voiman lisääminen

– erilaisten henkisten esteiden poistaminen

– negatiivisten voimien neutralisointi ja niiden harjoittelua.

3. Henkisen kehityksen esteet (19.-20.1.2019)

– Feminiininen ja maskuliininen energia auttamistyössä

– fyysiset kehot ja niiden henkinen anatomia sekä ominaisuudet

– erilaiset sairaudet, niiden syyt sekä hoitaminen

– terveyden aakkoset

– omien sairauksien tulkitseminen

– riittävä henkinen ja fyysinen tasapaino

– turvan eli pelon ymmärtäminen

– hyviä henkisiä harjoituksia ja vinkkejä arjessa elämiseen

– ajatuksen voima ja hallinta.

4. Parantaminen ja parantuminen sekä loppukoe  (16.-17.3.2019)

– Parantamisen välineet

– parantumisen aakkoset

– veden parantava voiman käyttö auttamisessa (luodaan parantavaa vettä)

– yhteistyö kivien kanssa parantamisessa ja henkisessä työssä

– kukkien ja kasvien apu parantamisessa (tehdään kukkauute itselle)

– omat pimeät kohdat

– haastavan energian muuntaminen valoksi ja eheytyminen

– itsehoito

– parantava energia (välitetään toisille energiaa ja apua)

– ensimmäisen osion lopputentti opituista asioista.

B. Henkinen tulkitsija -osio

Toinen osio on tarkoitettu niille, jotka tahtovat käydä
koulutuksen loppuun saakka ja tulla tulkitsijaksi. Myös tämä osio kestää
noin vuoden.

Voit oppia:

– näkemään ja kuuntelemaan ihmisten auroja

– tulkitsemaan chakroja ja niiden värejä

– kommunikoimaan erilaisten rakkauden olentojen kanssa

– tulkitsemaan erilaisten vaivojen ja sairauksien syitä

– parantamaan käyttämällä Kristus-tietoisuutta ja -energiaa.

Moduulien ajankohdat osa 2:

5. 8.-9.6.2018 (molempina päivinä klo.10:00-16:00)

6. 31.8.-1.9.2019 (molempina päivinä klo.10:00-16:00)

7.  2.-3.11.2019 (molempina päivinä klo.10:00-16:00)

8.  4.-5.1.2020 (molempina päivinä klo.10:00-16:00)

Ohjelma:

5. Henkinen tulkitseminen I (8.-9.6.2018)

– Henkisen tulkitsijan etiikka

– eläminen mestarien tajunnassa

– chakrat, niiden värit ja tulkitseminen

– henkinen havainnointi

– kysymisen taito

– huomioitavat asiat tulkinnan aikana

– henkisen tulkinnan tekeminen ja sen vaiheet.

6. Henkinen tulkitseminen II (31.8.-1.9.2019)

– Henkisen tulkinnan harjoittelu alkaa

– varvun käyttö harjoituksia ja henkistä puhdistamista

– korkeampi henkinen kehitys

– vihkimyspolun kuoppia ja kiviä

– henkisen anatomian heijaste-alueiden kertausta

– autettavan henkisten oppiläksyjen tulkitseminen ja ohjaaminen niiden selvittämiseen

– vastaanottamisen merkitys henkisessä kehityksessä.

7. Henkinen tulkitseminen III (2.-3.11.2019)

– Kiitollisuuden ohjaaminen arkeen

– ilon tuominen arkeen

– astraali näkökyky

– eetterinäkökykyky

– korkeampi näkeminen

– korkeammat tavat auttaa

– autettavan henkinen ohjaaminen

– henki-leikkaukset ja muut parantamisessa käytettävät välineet

– Pyyteettömän Rakkauden auttaja-kollegiot ja oppaat

– kommunikointi Pyyteettömän Rakkauden olentojen kanssa

– yhteys Pyyteettömän Rakkauden mestareihin

– ohjattu tulkitsemisen harjoittelu jatkuu.

8. Pyyteetön palvelu sekä loppukoe (4.-5.1.2020)

– Pyyteetön Rakkaus kaiken takana

  • henkilökohtainen yhteys Pyyteettömään Rakkauteen

– kertausta opituista asioista

– tahto palvella luomakuntaa Pyyteettömän Rakkauden tahdon mukaisesti

– arjessa jaksaminen

– koe: yhden kurssikaverin tai Juhan tulkitseminen sekä kirjallinen koe opitusta aiheista

– tutkintotodistusten ja diplomien jako

– henkilökohtainen loppuarviointi. S

Molempiin edellä kuvattuihin koulutuksiin sisältyy neljä
kahden päivän lähijaksoa, moduulia (noin 6h/ päivä), eli yhteensä
kahdeksan päivää. Lisäksi saat kotitehtäviä, joiden avulla opettelet
itsenäisesti henkisen auttajan roolia sekä etenemistä henkisissä
haasteissasi. Jokaisen lähijakson jälkeen saat puhelimessa 30 minuutin
tulkinnan omasta edistymisestäsi ja kotitehtävien tarkistusta varten (sisältyy hintaan).

Molemmat koulutukset edellyttävät olemista paikalla
vähintään kolmessa eri moduulissa. Poissa voi olla vain pätevällä
syyllä. Mikäli et pääse osallistumaan joillekin moduuleista, saat
itseopiskeluun tarvittavan materiaalin sähköpostitse ja em. tulkinnan
edistymisestäsi.

Voit osallistua myös yhdelle tai useammalle viikonloppu moduulille, ilman sitoutumista koko koulutukseen!

Suorittaaksesi koulutuksen on sinun käytävä hyväksytysti
läpi oppimasi asiat. Kurssin lopuksi sinun tulee myös tehdä käytännön
näyttö- sekä kirjallinen koe.

Kunkin kahden päivän viikonloppumoduulin hinta on 200€
(opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 150€). Ilmoittautuessasi henkinen auttaja-
ja/tai tulkitsijakoulutukseen sitoudut samalla maksamaan osion
ensimmäisen moduulin eli 200€ (150€). Muut viikonloppumoduulit maksetaan
viimeistään kaksi viikkoa ennen moduulin alkua.

Pidämme päivän aikana ruokatauon (omakustanteinen) sekä kahvitaukoja. Tarjolla on teetä ja kahvia.