Artikkelit

Säde 7 – Järjestys ja seremoniat

Teksti: Juha Korhonen Säde seitsemän ohjaa meitä kohti uutta aikaa. Maailma, jossa elämme, on muuttumassa ennennäkemättömällä tavalla. Elämme samalla sekä vuosituhannen että vuosisadan alkua, minkä historia on näyttänyt olevan aina merkittävä asia. Juuri tällaisina aikoina tapahtuu suuria mullistuksia: niin maailmanjärjestys kuin siitä kertovat maailmankirjatkin menevät uusiksi. Esimerkiksi 1800-luvun alun maailmansota, jossa Napoleon kukistettiin, toi mukanaan liberalistisen maailman: politiikka ja kulttuuri vapautuivat sekä kansallistunne heräsi. 1900-luvun alussa koko Eurooppa oli jälleen sodassa. Samalla kun sota muutti Lue lisää…

Säde 6 – Antaumus ja vastaanotto

Teksti: Juha Korhonen Säde kuusi muistuttaa meitä tärkeimmästä asiasta, jota Pyyteetön Rakkaus voi meille opettaa. Mikä sitten on tärkein asia? Moni meistä voisi vastata tähän rakkaus. Rakkaus on toki tärkeä asia, mutta meille ihmisinä ja valo-olentoina on kuitenkin tärkeintä ottaa rakkautta vastaan. Rakkauden vastaanottaminen liittyy läheisesti paranemiseen ja ykseyteen, jossa jatkuvasti otamme vastaa rakkautta kaikilta ja kaikelta sekä lähetämme sitä takaisin. Kaikkien meidän luotujen tulisi siis olla samalla sekä vastaanottimia että lähettimiä. Jos et kykene Lue lisää…

Säde 5 – Konkreettinen tieto ja hengentiede

Teksti: Juha Korhonen Viides säde kuvastaa meille tietoisuuden tärkeyttä – ymmärrystä siitä, miten sekä fyysinen että henkinen maailma kietoutuu toisiinsa. Tiede on tärkeä osa sitä kuvaa, jota ihmiskunta tarvitsee luodakseen näkemystä ympäröivästä maailmastaan. Kaikki asiat ovat toki nähtävissä intuitiivisestikin, mutta edelleen ihmiskunnassa moni elää kolmannessa ulottuvuudessa ja käyttää vain viittä aistiaan. Tiede voikin olla avain henkiseen tietoisuuteen monelle, jotka ovat tulleet kehittymään maapallon henkiseen korkeakouluun jostain muista tähtijärjestelmistä. Muissa järjestelmissä elämä on paljon älyllisempää, jolloin Lue lisää…

Säde 4 – Pyhä geometria ja harmonia

Teksti: Juha Korhonen Pyhä geometria ja harmonia ilmenevät kauneudessaan ja loistossaan luontoäidin sylissä. Siellä elävät harmoniassa monet toinen toistaan kauniimmat kukat, kasvit ja eläimet. Tämän täydellisyyden voit nähdä myös järven laineissa tai pilvien muodoissa. Jokainen luomakuntamme luoduista on erilainen ja yksilöllinen, ja samalla olemme osa suurta täydellistä kokonaisuutta, suurta ykseyttä. Mitä on ykseys? Se on täydellinen tila, jossa kaikki on yhtä. Ykseyden tilassa jokainen ottaa vastaan rakkautta kaikilta yhtäläisesti ja lähettää yhtäläisesti rakkautta kaikille. Tästä Lue lisää…

Säde 3 – Korkeampi tietoisuus ja kommunikaatio

Teksti: Juha Korhonen Syksyn Ultrissa olen kirjoittanut ensimmäisestä ja toisesta säteestä. Ensimmäinen säde muistuttaa meitä käyttämään tahdonvoimaa, jotta heräisimme alemman itsemme  harhaanjohtavista haluista ja pyrkimyksistä. Toisessa säteessä tahtoon yhdistettään mukaan rakkaus, joka on keskeinen avain henkiselle kehityksellemme. Toinen säde liittyy läheisesti kolmanteen säteeseen, korkeampaan tietoisuuteen ja kommunikaatioon, johon pureudun tässä kirjoituksessa. Se johdattaa meidät vuoropuheluun, yhteyteen ja ykseyteen itsemme ja muiden kanssa. Kolmas säde on puhdasta tietoisuutta, joka kumpuaa Pyyteettömän Rakkauden tahdosta. Kysymys on kurkkuchakrassa Lue lisää…

Säde 2 – Rakkaus ja viisaus

Teksti: Juha Korhonen Lokakuun numerossa alkaneessa juttusarjassa aloin käsitellä yleisluontoisesti kahtatoista sädettä eli luomisvoimaa. Lisäksi paneuduin hieman syvällisemmin ensimmäiseen säteeseen, eli pyyteettömän rakkauden tahdon ymmärtämiseen ja siihen yhdistymiseen. Tällä kertaa siirrymme käsittelemään toista sädettä, jonka anti on paljon syvällisempi. Toinen säde käsittelee Kristus-tason asioita. Kyse on viisauden ja hiljaisuuden löytämisestä sisimmästämme. Lisäksi kerron kolmesta tämän säteen sekä henkisen kehityksemme kannalta keskeisestä avaimesta, joilla voimme avata meiltä pitkään salassa ollutta viisautta. Toinen säde ilmentää puhdasta pyyteetöntä Lue lisää…

Säde 1 – Tahto ja totuus

Teksti: Juha Korhonen Tämän säteen tehtävänä ja tarkoituksena on olla inspiraation sekä rakkauden lähteenä henkilöille, jotka ovat johtavia sieluja. He saattavat olla kansojen johtajia, henkisiä opettajia, koulujen opettajia, ohjaajia tai muuten vastuullisessa asemassa olevia henkilöitä. Mestarit ohjaavat tämän säteen henkilöitä kasvamaan omassa johtajuudessaan ja vastuussaan suhteessa ihmisiin, joita hänellä on valta ohjata tai opastaa. Tämän säteen henkilöt omaavat karismaa, vastuuta tai johtajuutta, tai parhaassa tapauksessa näitä kaikkia. Mikään avu tai lahja, joita olemme saaneet, ei Lue lisää…

Mestarit ja 12 sädettä

Teksti: Juha Korhonen Ylösnousseet mestarit ja 12 sädettä Tämä on juttusarja kahdestatoista säteestä. Nämä säteet ovat tahto ja totuus, rakkaus ja viisaus, korkeampi viisaus ja kommunikaatio, pyhä geometria ja harmonia, konkreettinen tieto ja sieluntiede, antaumus ja vastaanotto, järjestys ja seremoniat, puhdistautuminen, ilo, valokeho, palvelu ja kiitollisuus sekä kultainen säde. Nämä säteet ovat pyyteettömän rakkauden luomisvoimia, jotka ilmenevät niin hengessä kuin aineessa. Sarjan osat julkaistaan kahdessatoista peräkkäisessä Ultrassa, joissa säde kerrallaan käyn läpi niiden erityispiirteitä: sitä Lue lisää…

Atlantiksen perintö

Teksti: Juha Korhonen 4.4.2016 Atlantiksen perintö Atlantiksen tarina on kiehtonut ihmismieliä jo vuosisatoja. Ensimmäisenä meille länsimaissa siitä puhui kreikkalainen filosofi Platon. Itse viehätyin Atlantiksen tarinasta Charles Berlitzin, Otto Muckin ja Erich von Dänikenin kirjojen kautta. Kuitenkin vasta ystäväni Pirjo Viskarin energiahoidossa 1990-luvun lopussa koin jotakin syvempää. Kesken meditaation saimme molemmat näyn hämärästä huoneesta, jonka keskellä oli kynttilä ja kynttilän ympärillä muutama ihminen. Yksi huoneessa ollut henkilö oli opettaja, joka opetti meille henkisyyttä. Tämän näyn jälkeen Lue lisää…

Valaistuminen, vihkimykset ja mestaroituminen

Teksti: Juha Korhonen, Tentica Ihmiset ovat kautta aikojen harjoittaneet eri uskontoja ja niihin liittyneitä rituaaleja. Vielä tänäkin päivänä monissa kulttuureissa ja uskonnoissa ympäri maailmaa ihmiset tekevät erilaisia riittejä saavuttaakseen korkeita henkisiä tiloja. Varsinkin idän kulttuureissa näitä harjoitetaan laajasti. Tavoitteena näissä on tietoisuutemme merkittävä nouseminen. Kirjallisuudessa tämän tyyppiset aiheet olivat vielä 1900-luvun alkupuoliskolla varsin suosittuja. Aiheet olivat tuolloin syvempiä ja jopa valaistuminen ja vihkimykset olivat valtavirtaa. Toinen henkisyyden aalto syntyi 1970-luvulla, joka toi tullessaan useita keveämpiä Lue lisää…